Hoe Datagedreven is uw organisatie al? Een voorbeeld:

Kent u de SDG's, werkt u er al mee? De 17 SDG doelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals) zijn dé enige thema’s van nu die we in 2030 willen bereiken. Om deze te kunnen bereiken draait het steeds meer om beslissingen op basis van keiharde gegevens. Dat is Datagedreven werken vanuit de SDG's. Welke stappen kunt u zetten om meer van Data & SDG's te profiteren?

Wij krijgen veel energie van Data-gerelateerde projecten met een maatschappelijk belang, zoals de hierboven genoemde SDG's.  Wij zoeken onderbouwing bij uw onderbuikgevoel. Onze grote inspirator hierbij is Hans Roesling: Let my dataset change your mindset (NL ondertiteling).

Wij noemen onze unieke methodiek Question driven Data Management© (sinds 2014) want de mens/vraag zal altijd leidend blijven. Door gebruik te maken van de 4D Serious Gaming©-methode gaat het verbinden van Mensen en Data - én impliciet dan het borgen - echt sneller en slimmer. Onze methode is zo flexibel (want Question driven/Vraagestuurd) dat wij ook graag aansluiten op de methoden en technieken die in uw organisatie succesvol worden gebruikt. Wij kunnen al snel, de door uw gewenste, resultaten behalen door onze veelvuldig beproefde werkwijze.

Daarnaast zit er impliciet een TTT (Train-The-Trainer) component in onze methodiek voor 1 persoon. Hierdoor bent u snel onafhankelijk en kan er gelijk worden doorgepakt binnen de organisatie.

Door onze uitgebreide kennis van Data Management (uiteraard incl. AVG/Privacy én ook Ethiek/DEDA) ontzorgen wij jullie op dat vlak. Wij werken graag met het 4-kwadranten model van Ronald Damhof (NL PDF) en de 4 pijlers van Tactisch Gegevensmanagement (VNG Realisatie/KING), inclusief RASCI. Deze methode's hebben wij gecombineerd én als 4D QDM Game©: 'neergelegd'. Verdieping vanuit DAMABOK is uiteraard ook mogelijk.

Onze QDM© methode bestaat uit:

  • Inspireren met behulp van 4D QDM Game©
  • Experimenteren in een Prototype-omgeving (met behulp van Scrum/Agile-werkwijze & data science)
  • Implementeren na een geslaagd Prototype

Hieronder een voorbeeld van de Aanpak/Planning (PDCA):

QDM©: Aanpak/Planning

Voordat wij beginnen in uw organisatie zijn drie dingen heel belangrijk (P.S.V.):

  1. Wie is de Stakeholder die u gaat steunen en ondersteunen?
  2. Wie is de 'Parel' in uw organisatie die wij QDM© gaan leren (TTT)?
  3. Wat is het probleem/Vraagstuk? Met behulp van de 4D Question-Tree© maken we die helder.

( QDM© is een licentie product van de 4D Serious Gaming© Academy, sinds 2014 )


Praktijk QDM©

4D QDM© Game


Al ruim 20 jaar ervaring met Project- en Data Management / Data Science in diverse profit-en non-profit-organisaties (zie pagina onderaan voor welke organisaties). Hierdoor hebben wij onze eigen methodiek ontwikkeld - QDM© - én deze blijven wij altijd verder ontwikkelen (volgens PDCA-principe).

Wij geven ook In-company / Out-company trainingen via onze 4D Serious Gaming© Academy. Wij voorzien jullie graag van een passende referentie. Voor een vrijblijvende Inspiratie-sessie - met behulp van de 4D QDM Game© - komen wij graag langs.

Eén van onze uitgevoerde projecten (als Projectmanager / Business Associate namens Scamander):

https://www.sas.com/nl_nl/customers/gemeente-waalwijk-zet-data-in-voor-slim-beleid-en-bestuur.html

Samen met Mediquest ontwikkeld: Data Art©