Korte uitleg, 'Het verhaal':
Wat vertellen wij elkaar? En wat vertellen wij aan een ander? Wat is goed leven? Is reclame waar: hebben wij dat allemaal echt nodig? Vertel jouw eigen verhaal en niet het verhaal van een ander.


Symptomen (kenmerken) rusten op systemen.

Systemen rusten op verhalen.

Dit is extreem belangrijk. Om een systeemverandering te realiseren, heeft het geen enkele zin om gevolgen van dat systeem te bestrijden. Ook niet om tegen het systeem te protesteren. Het systeem kan/zal alleen veranderen als we bij de bron beginnen. Bij het verhaal dat het systeem veroorzaakt. Alles is gebaseerd op de grote basisverhalen waarmee we onszelf en ons leven beoordelen; de vensters waardoor we de wereld bekijken. We hebben dus eerst en vooral een nieuw verhaal nodig.

Vanuit een andere, nieuwe manier van kijken. In het Engels heet dat soms ‘re-storyation’.