Korte uitleg, 'Wees leergierig':
Om in de toekomst goed te kunnen leven zullen we goed moeten kijken naar wat nodig is. En we zullen moeten doen wat nodig is. Leven in harmonie met de natuur. Laten we leren van de volkeren die dit nog steeds doen.  Omarm inheemse wijsheid. Dat is een ander soort wijsheid dan we nu kennen.


Sinds de Verlichting (18e eeuw) hechten we sterk aan modernisme en vooruitgang. Met daarbij een “heilig” geloof in de wetenschap; in het onderzoek en de harde feiten. Meten is weten.

Maar in een gezonde samenleving is ook veel ruimte voor oude, inheemse wijsheid. Die gaat over de belichaming van kennis; een diep besef en begrip van zaken. Oude wijsheid bestaat bij de gratie van tradities en het eren van het – lange - verleden.

En voor die wijsheid kunnen we - daarom - terecht bij onze inheemse zusters en broeders. Zij hebben een diep doorleefde kennis van de natuur. En van het wereldwijde wederzijds afhankelijke relatienetwerk wat we ‘het leven’ noemen. De moderne mens is de relatie met de natuur helemaal kwijtgeraakt. Inheemse volkeren leven nog volop in harmonie met de natuur, met hoofd en hart.

Willen wij als menselijke soort overleven, dan moeten we met veel meer respect en leergierigheid naar deze ‘aarde-bewakers’ kijken; wij moeten terug naar de toekomst.

https://medium.com/age-of-awareness/valuing-traditional-ecological-knowledge-and-indigenous-wisdom-d26ebdd9e141