Korte uitleg, 'Anders is ok':
We zijn allemaal op deze aarde. En iedereen is anders. Niet beter of slechter, maar anders. Jij bent uniek. En ook al ben of denk je anders dan de ander: dat is ok. Iedereen mag er zijn. Anders is ok.

Eén van de grote bronproblemen van ons huidige systeem, is dat het gestoeld is op dualisme. We zijn volledig gewend geraakt om te denken in tegenstellingen. Het is goed - slecht, links - rechts, man - vrouw, zwart - wit, god - duivel. We polariseren (wij-zij denken) er op los. We positioneren ons immers in een bepaald kamp en nemen daarmee per definitie afstand van een ander kamp. Het ene zijn we wel, en daarmee zijn we het andere juist niet.

Het is goed om ons te beseffen dat al die tweedelingen uiteindelijk gecreëerd worden door onszelf; het is niet meer dan een bedenksel van ons menselijke denken. Er zijn eigenlijk helemaal geen tegenstellingen. Er is eigenlijk altijd en alleen eenheid. De wezenlijke werkelijkheid is helemaal niet wij-zij maar een doorlopend geheel van eenheid.

We moeten niet kijken naar dat wat mensen verwijdert maar naar wat hen verbindt. Dat is net zo moeilijk-of-makkelijk dan het tegenovergestelde. Verwijdering en verbindingen zijn twee kanten van dezelfde medaille. We komen niet verder door bepaalde zaken te verbannen; door te bepalen dat iets/iemand er wel/niet mag zijn. We komen verder als we alles omarmen. Daarom en daarmee zouden we non-dualisme ook kunnen beschrijven als radicale inclusiviteit. Diversiteit is geen keuze maar een feit.

https://www.trouw.nl/nieuws/non-dualisme-geeft-denkruimte~b1b8f0b7/?referrer=https%3A%2F%2Frealstoriesrealimpact.com%2Fblog%2Fsdg-s-halen-focus-op-sde-s