Korte uitleg, 'Stel leven centraal':
Wij zijn niet alleen op deze aarde. We delen deze planeet- de aarde- met veel andere levensvormen, zoals dieren en planten. Zij hebben net zoveel recht op een goed leven dan wij.
Klimaatverandering vormt een bedreiging voor ons, maar ook voor de dieren en planten om ons heen. Zorg goed voor de aarde, zodat we allemaal een goed leven kunnen hebben.


Na een paar eeuwen kapitalisme vieren individualisme & eigenbelang hoogtij in het overgrote deel van de wereld. We bekijken de wereld nadrukkelijk vanuit onze verschillende eigen invalshoeken; we zijn eerst & vooral met onszelf en onze eigen situatie bezig. En in heel veel gevallen betekent dit onze persoonlijke economische situatie, omdat welvaart en levensstandaard als norm domineren.

Klimaatverandering zorgt er nu voor dat we anders gaan kijken. We zetten de wereld centraal. Klimaatverandering is een vormt een bedreiging voor de hele mensheid. En kan ook alleen met de hele mensheid worden opgelost. We moeten klimaatverandering als wereldgemeenschap benaderen. En ons eigenbelang ondergeschikt maken aan 't gezamenlijke belang.

Een enorme stap. Een uitdaging. En tóch is het nog niet genoeg.

We moeten namelijk nóg anders gaan kijken. Waarbij we het leven centraal stellen. Want wij leven in een wederzijdse afhankelijkheid met miljoenen-en-miljoenen andere levensvormen. Het gaat niet om het veiligstellen van ons bestaan als mensen. Het gaat om het laten floreren van alles wat leeft. We delen deze planeet met andere soorten die net zoveel rechten hebben als wij. Dat is de ecologische manier van kijken. Die moeten we in de eerste plaats ontwikkelen.