Korte uitleg, 'Denk positief':
Wees de beste persoon die jij kunt zijn. Heb vertrouwen. Denk positief. Alles helpt. Iedereen is goed, al weet niet iedereen altijd even goed hoe hij goed om kan gaan met zichzelf, anderen en de aarde.

Misschien wel het grootste vergif van ons huidige economische systeem, is dat het gebouwd is op de veronderstelling dat de mens van nature 'slecht' is, en dat het huidige economische systeem - dat gebaseerd is op egoïsme en het individueel maximaal benutten van goederen - daarmee 'natuurlijk' is 'omdat de mens nou eenmaal zo is'.

Maar de mens is natuurlijk helemaal niet 'slecht' en dus ook niet per definitie egoïstisch. Er is volop wetenschappelijk materiaal beschikbaar dat het tegendeel bewijst. Wij mensen zijn tot de meest verschrikkelijke dingen In staat, maar even zo tot de meest fantastische dingen. Wij mensen kunnen op sommige momenten enorm egoïstisch zijn, maar in andere situaties even zo onbaatzuchtig.

Zoals Rutger Bregman ons in zijn prachtige De Meeste Mensen Deugen-boek heeft laten lezen, gaat het erom hoe we met deze beide kanten van onszelf omgaan.

Waar besteden we de meeste aandacht aan? Welke kant en kwaliteit van onszelf ontwikkelen we het beste?

De Betekeniseconomie is gebouwd op de veronderstelling dat we het 'goede' in ons kunnen cultiveren, en dat dit gróte effecten kan/zal hebben op onze samenleving en wereld.

https://www.basicgoodness.com/2011/the-black-wolf-and-the-white-wolf/