Korte uitleg, 'Ontwikkel!':
Streef niet naar groei: meer-meer-meer, maar ontwikkel:
- Begrijp hoe het leven op aarde in elkaar zit;
- Houdt rekening en werk samen met anderen en de aarde;
- Jij, anderen en de aarde worden er beter van.

Het motto van het huidige economische systeem is groeien. Floreren is iets héél anders dan groeien, namelijk:

• Het begint met begrijpen hoe het leven op aarde in elkaar zit; floreren is geworteld in begrip van het leven. Dit is de reden waarom ecologen en ecologie minstens dezelfde ruimte en aandacht moeten krijgen als economen en economie.

• Floreren is een teamsport, met als basis: het vermogen om met het levende systeem samen te werken. (In plaats van tegenwerken, wat in het huidige systeem de - onnatuurlijke & onhoudbare - norm is geworden.) Floreren is 100% Co-existentieel.

• De output van floreren zijn initiatieven die herkenbaar levens-versterkend zijn, bevorderlijk voor het leven. Alléén-en-dan-ook-echt-alléén als iets het leven op aarde versterkt, kan er sprake zijn van een betekenisvol initiatief; kan iets integraal waardevol zijn. Er kan slechts sprake zijn van floreren als het hele levende systeem positief profiteert.

Wie de Betekeniseconomie wil samenvatten in één woord, komt op floreren. (In het Engels is floreren ‘to thrive’.)