Korte uitleg, 'Met en voor elkaar':
Als mensen samen eerlijk gaan delen, dan heeft niet de een te veel en de ander te weinig, dan doen ze het met elkaar.
Als mensen zelf verantwoordelijkheid nemen, dan is het niet nodig dat de regering controleert, dan zorgen de mensen goed voor elkaar: dan doen ze het voor elkaar.

Kapitalisme is één van de bronproblemen van het huidige systeem. Uiterst kritisch zijn over het kapitalisme betekent niet promoten van socialisme of communisme. Er zijn ook andere systemen.

In het kapitalisme regeren de vrije markten en het private eigendom. In het socialisme & communisme regeren de staat en het publieke eigendom. In de markt/staat - ook bekend als ‘de 3e Weg’ - zie je een mix. Van vrijheid en controle; van markt en staat.

Maar er is ook een ‘4e weg’ in opkomst die ik 't commonisme noem. Gebaseerd op het gemeenschappelijke (common). Ik beschouw commonisme als de belangrijkste systeemtheorie van de Betekeniseconomie.

Het barst wereldwijd al van het gemeenschappelijke. Hierin staan niet de markt of de staat centraal - noch een mix van de twee - maar de burger. Die is:

• tegelijkertijd producent & consument;

• niet uit op vergaren van zoveel mogelijk bezit;

• wel uit op zo goed mogelijk beheren van het gemeenschappelijke; • besteedt besturen niet uit aan de staat, maar doet dat direct zelf. Met elkaar. Voor elkaar.

(Inspiratie: Damaris Matthijsen en David Bollier )