Korte uitleg, 'Balans':
Meer geld verdienen leidt tot meer welvaart: je kunt meer dingen doen/kopen. De afgelopen jaren zijn mensen steeds meer geld gaan verdienen, maar niet gelukkiger geworden. Meer welvaart betekent niet automatisch meer geluk: welbevinden of een betere levensomgeving: welzijn.
Streef een goede balans na van welvaart, welbevinden en welzijn.

De Betekeniseconomie en de SDG’s draaien in wezen om het nastreven van een florerende balans. Tussen:

• welvaart (levensstandaard, geld),

• welzijn (objectieve kwaliteit van sociale en ecologische levensomgeving)

• welbevinden (subjectieve, waargenomen levensomstandigheden, geluk).

In het huidige systeem is die balans zoek. Doordat het draait om welvaartsontwikkeling en - dus - economische groei.

In het boek ‘De Kwetsbare Welvaart van Nederland’ (geschreven door o.a. hoogleraren van TUe en UvA) is te lezen hoe onze economische groei al sinds de jaren ‘60 negatieve gevolgen heeft gehad voor welzijn en welbevinden. Die lijden onder de welvaartsgroei. Anders gezegd; we zijn wél rijker geworden, maar niét gelukkiger.

Hergroei is de erkenning dat we de juiste groei nastreven. De komende decennia moeten we welzijn en welbevinden bovenaan zetten, én accepteren als/dat dit ten koste gaat van welvaart.