Korte uitleg, 'De toekomst':
Alles wat wij nu doen is van invloed op later: de toekomst.

Voor diverse inheemse volkeren bestaat er geen korte termijn. Zij geloven de aarde in bruikleen te hebben gekregen. Daarom houden ze bij beslissingen rekening met de volgende zeven generaties. Handelingen worden voorafgegaan door de gewetensvraag of iets tot in de verre toekomst schade zal veroorzaken. De zorg voor het huidige nageslacht omvat de zorg voor het volgende nageslacht.

De moderne, westerse mens is precies het tegenovergestelde.

In onze samenleving viert kortetermijn-denken-en-doen hoogtij. De waan van de dag is in de afgelopen eeuwen radicaal leidend geworden. Hedonisme (alles draait om genot) is de norm geworden. We leven ecologisch op krediet.

Met grote, negatieve gevolgen. De historische woorden 'Na ons de zondvloed' golden nog nooit zo letterlijk. Het kortetermijn-denken-en-doen heeft ons langetermijn-bestaansrecht de grond in geboord. De toekomst voor de volgende zeven generaties is zeer onzeker en ziet er met klimaatverandering en de ineenstorting van biodiversiteit allesbehalve goed uit.

De SDG’s en de Betekeniseconomie omarmen daarom het langetermijn-denken als 'nieuwe' norm. We moeten niet alleen goede ouders zijn, maar ook goede voorouders!

https://www.groene.nl/artikel/de-vooruitkijkende-samaritaan