Korte uitleg, 'Lokaal of regionaal handelen':
Als producten van over de hele wereld per vliegtuig, boot of vrachtwagen worden vervoerd dan gaat dit ten koste van het milieu. Hoe meer producten er lokaal of regionaal worden verhandeld, hoe minder schade er is aan het milieu.

Terug naar:
• lokaal en bio-regionaal;

• de menselijke en natuurlijke maat;

• een samenlevingsvorm met duidelijke menselijke en natuurlijke begrenzingen.

In plaats van de huidige grenzeloosheid. Op álle vlakken!

In plaats van globalisering (wereldwijde handel) en de daarbij horende dominantie van de wereldeconomie. Steeds meer mensen zien dat als hét bronprobleem. Want de ronkende wereldeconomie:

• gaat immers gepaard met grote ecologische en sociale schade;

• is dé motor van klimaatverandering en de ineenstorting van biodiversiteit (alle levensvormen);

• is de veroorzaker van de grote kloof tussen rijke en arme landen; • is de sloper van lokale economieën; omdat er elders goedkoper kan worden geproduceerd.

Kortom, we moeten terug naar lokaal en menselijk.

(Inspiratie voor deze SDE komt van Helena Norberg-Hodge , David Bollier en Joe Brewer.)