Korte uitleg, 'De waarde van het systeem':
Alles hangt met alles samen. Samen kunnen we alles aan. Alleen zijn we kwetsbaar en kennen we maar één belang: eigenbelang.
Veel bedrijven hebben maar één doel: zoveel mogelijk winst. Eigenbelang dus. Laten we ervoor zorgen dat bedrijven betekenisvol worden: dat zij zich in gaan zetten voor een goed leven voor alle levensvormen op aarde.

- Feit I: het leven op aarde is één groot wederzijds verbonden en wederzijds afhankelijk systeem; een relatienetwerk.

- Feit II: in economie en in business heeft systeemdenken nog geen centrale plek.

- Feit III: die combinatie is levensgevaarlijk.

In economie en business draait het heel vaak om aandeelhouderswaarde. Bedrijven hebben dan maar één doel: winstmaximalisatie voor de aandeelhouders. De markt staat volledig los van maatschappij en moeder aarde. Bedrijven hebben maar één belang: eigenbelang.

Ondertussen (h)erkennen we dat bedrijven en markten natuurlijk wel degelijk in interactie zijn met maatschappij en moeder aarde. Dat bedrijfsvoering de toestand van de wereld beïnvloedt. Dat bedrijven daarom maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en zich inspannen voor duurzaamheid. Vanuit een besef van gezamenlijke waarden (shared value).

De SDG’s draaien om de (h)erkenning dat de economie en bedrijven er zijn om het leven op aarde te dienen. Omdat het leven op aarde één systeem is, bestaat er geen eigenbelang. Alleen algemeen belang. Alles wat bedrijven doen, heeft per definitie invloed op alles. Betekenisvolle bedrijven handelen daarom maatschappelijk aansprakelijk.