QDM© - Question driven Data Management (incl. Data Science)

QDM©: combinatie van verschillende methode's vanuit logicaQDM©: Inspireren, Experimenteren, Implementeren

Bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, gezondheid, geluk en economische vitaliteit zijn de thema’s van nu en de toekomst. En daarbij draait het steeds meer om beslissingen op basis van keiharde gegevens. Dat is Datagedreven werken. Hoe Datagedreven is uw organisatie? En welke stappen kunt u zetten om meer van Data te profiteren?

Wij krijgen veel energie van Data-gerelateerde projecten met een maatschappelijk belang. Wij zoeken onderbouwing bij jullie onderbuikgevoel. Onze grote inspirator hierbij is Hans Roesling: Let my dataset change your mindset (NL ondertiteling).

Wij noemen onze methodiek Question Driven Data Management© want de mens/vraag zal altijd leidend blijven. Door gebruik te maken van de 4D Serious Game©: Tapijtsessie© hierbij gaat het verbinden van Mensen en Data - én impliciet dan het borgen - echt sneller en slimmer.

Onze methode is zo flexibel (want Question driven/Vraagestuurd) dat wij ook graag aansluiten op de methoden en technieken die in jullie organisatie succesvol worden gebruikt.

Wij kunnen al snel, de door jullie gewenste, resultaten behalen door onze veelvuldig beproefde werkwijze.

Daarnaast zit er impliciet een TTT (Train-The-Trainer) compenent in onze methodiek voor 1 persoon. Hierdoor zijn jullie snel onafhankelijk en kunt gelijk doorpakken binnen jullie organisatie.

Door onze uitgebreide kennis van Data Management (uiteraard incl. AVG/Privacy en ook Ethiek) ontzorgen wij jullie op dat vlak. Wij werken graag met het 4-kwadranten model van Ronald Damhof (NL PDF) en de 4 pijlers van Tactisch Gegevensmanagement (VNG Realisatie/KING) inclusief RASCI. Deze methode's hebben wij gecombineerd én als 4D Serious Game©: Tapijtsessie© 'neergelegd'.

Onze QDM© methode bestaat uit:

  • Inspireren met behulp van de Tapijtsessie©
  • Experimenteren in een Prototype-omgeving (met behulp van Scrum/Agile-werkwijze)
  • Implementeren na een geslaagd Prototype

Hieronder een voorbeeld van de Aanpak/Planning (PDCA):

QDM©: Aanpak/Planning

Voordat wij beginnen in jullie organisatie zijn drie dingen heel belangrijk (P.S.V.):

  1. Wie is de Stakeholder die jullie gaat steunen en ondersteunen?
  2. Wie is de 'Parel' in jullie organisatie die wij QDM© gaan leren (TTT)?
  3. Wat is het probleem/Vraagstuk? Met behulp van de 4D Question-Tree© maken we die helder.

Praktijk QDM©

QDM© als 4D Tapijtsessie©

Al ruim 20 jaar ervaring met Project- en Data Management / Data Science in diverse profit-en non-profit-organisaties (zie Home-page onderaan voor welke organisaties).

Hierdoor hebben wij onze eigen methodiek ontwikkeld - QDM© - én deze blijven wij altijd verder ontwikkelen (PDCA).

Wij geven ook In-company / Out-company trainingen via onze 4D Serious Gaming© Academy.

Wij voorzien jullie graag van een passende referentie.

Voor een vrijblijvende Inspiratie-sessie - met behulp van de 4D Serious Game©: Tapijtsessie© - komen wij graag langs.

Eén van onze uitgevoerde projecten (als Projectmanager / Business Associate namens Scamander):

https://www.sas.com/nl_nl/customers/gemeente-waalwijk-zet-data-in-voor-slim-beleid-en-bestuur.html