Special project: Global Goals Quest


de 17 SDG's aka Global Goalspartnership met SDG Housedoe mee aan de 4D© SDG Challenge

Onze slogan hierbij:


Leer ons kennen


Wij willen je graag leren kennen. Wij luisteren. Wij zijn oplossingsgericht, volhardend en attent.
Wij zijn nieuwsgierig, ruimdenkend en speels. Én wij dagen je uit om de SDG 4D© Challenge/Quest te ervaren!

ruim 2.105 globe-bewoners hebben de 4D© SDG Challenge/Quest al uitgevoerd en hun/ons global SDG-bewustzijn daarmee verhoogd, dank!

Binnen 2 uur is je SDG-bewustzijn op een zodanig niveau dat je er verder concreet mee aan de slag kunt gaan. Gemiddelde kennis/toepasbaarheid-verhoging (op een schaal van 0-10) van ruim onvoldoende (3) naar ruim voldoende (7).


Wie zijn wij?

We zijn een multidisciplinair, creatief team van wisselende personen dat samenkomt als Global Goals Quest project. Gespecialiseerd in het creëren van speelse, gamified ervaringen om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) mogelijk te maken.

Initiator/kern-lid: Harriët van Asperen, Gamification Lead. Zij is een ervaren data wetenschapper die haar vaardigheden inzet door complexe informatie om te zetten in toegankelijke games voor verschillende doelgroepen. Daarnaast concentreert zij zich ook op interne en externe communicatiestrategieën / outreach (Communication Lead) én Design Lead: door haar ervaring/inzichten van nieuwe perspectieven en methoden die het proces en de uiteindelijke output verrijken..


Een selectie van onze partners & SDG's
De toekomst van onze
planeet en de mensheid

We dromen van een beweging. Een toekomst met een schone omgeving, veilige banen, gelijke kansen en stabiele levensomstandigheden voor iedereen. We hebben een gedeelde interesse en verantwoordelijkheid en we moeten allemaal bijdragen aan deze duurzame toekomst. Maar hoe? Soms lijkt het gewoon zo onduidelijk welke stappen we moeten nemen om daar te komen ondanks onze goede bedoelingen. We missen de kennis die tot actie leidt.

SDG video (Engels)

SDG video (NL)


Dit is onze focus


Wij geloven dat kennis de sleutel is tot het oplossen van de uitdagingen waar we voor staan. We willen inzicht bieden en een overzicht creëren. We willen uw enthousiasme opwekken voor het creëren van verandering. We helpen mensen bij het maken van duurzame keuzes door moeilijk te verteren gegevens op een zeer speelse manier tot leven te brengen. Het zal je ogen openen voor de wereld om je heen en het zal je bewust maken van je dagelijkse keuzes die een effect hebben op onze toekomst. Zodat we de juiste beslissingen nemen voor ons en voor de komende generaties.

klik hier op voor de toepassingen


De Homine Ludens methode

In 1938 beschreef de Nederlandse historicus Johan Huizinga de 'homine ludens', de spelende mens. Volgens Huizinga zijn we in wezen zeer speelse wezens en de simpele handeling van spelen is cruciaal voor de ontwikkeling van onze cultuur en samenleving. Spelen overschrijdt grenzen en creëert onbeperkte mogelijkheden. Alles kan worden omgezet in een game: een rapport van 100 pagina's, een nieuwe visie, een proces, nieuwe plannen of zelfs test-ideeën. We passen onze kennis over spelen toe op het creëren van duurzame verandering.Wij zijn hier voor jullie


Wij zijn er voor iedereen die de verantwoordelijkheid wil nemen om op weg te gaan naar deze duurzame toekomst. Of u nu een persoon bent met idealen, een dromer, een bedrijfseigenaar, een NGO, een wetenschapper of een duurzaam initiatief, wij zijn er voor u en we kunnen niet wachten om met u te gaan spelen.

Onze basis zijn de Global Goals / Sustainable Development Goals (SDG) en de gekoppelde 5P's. Onze verdieping doen wij graag o.a. met de Donut/betekenis-economie van Kate Raworth en de Blauwe Economie van Gunther Pauli.

Vanuit Homo Economicus m.b.v. Homine Ludens naar Homine Socialis.


Cijfers - Feiten onder ogen zien (SDM 1)


Een voorbeeld van de meest actuele cijfers (2017) m.b.t. de SDG's in Nederland (herkomst cijfers VNG, helaas bestaat het SDG Dashboard niet meer).
SDG5 - Gendergelijkheid, scoort het laagste. SDG 14 - Leven in het water, heeft geen cijfers.
Ook de andere SDG's hebben veel aandacht nodig om de 100% te bereiken in 2030.


Daarom onze nieuwste troef:

SDG’s halen? Focus op SDM’s

Voor het halen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN hebben we nog tot 2030. Gaat dat wel lukken? We lopen nu al 60% achter.
Dit kan helpen: Sustainable Development Mindset, kortweg SDM’s. Bedacht door Kees Klomp en Shinta Oosterwaal. Hun stelling: ‘Als we de SDM's naleven, hoeven we de SDG's niet meer na te streven; die worden dan vanzelf een feit'.